Askeleet

AA:n Kaksitoista Askelta ovat peruskäsitteitä, luonteeltaan hengellisiä, jotka elämäntapaan sovellettuina voivat poistaa juomisen halun ja muuttaa kärsivän ihmisen onnelliseksi ja hyödylliseksi. Askeleet mahdollistavat AA:n kolmesta perinnöstä toipumisen

ENSIMMÄINEN ASKEL
Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja että elämämme oli muodostunut sellaiseksi, ettemme omin voimin kyenneet selviytymään.

TOINEN ASKEL
Opimme uskomaan, että joku itseämme suurempi voima voisi palauttaa terveytemme

KOLMAS ASKEL
Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan – sellaisena kuin Hänet käsitimme.

NELJÄS ASKEL
Suoritimme perusteellisen ja rehellisen moraalisen itsetutkistelun.

VIIDES ASKEL
Myönsimme väärien tekojemme todellisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle.

KUUDES ASKEL
Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme heikkoudet.

SEITSEMÄS ASKEL
Nöyrästi pyysimme Häntä poistamaan vajavuutemme.

KAHDEKSAS ASKEL
Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää heitä kaikkia.

YHDEKSÄS ASKEL
Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä milloin vain mahdollista, ellemme näin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai muita.

KYMMENES ASKEL
Jatkoimme itsetutkistelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti.

YHDESTOISTA ASKEL
Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin Hänet käsitimme, rukoillen ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.

KAHDESTOISTA ASKEL
Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sanoman alkoholisteille sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme.