Tulokkaan kirje

AA-LAISTA KOKEMUSTA VERKOSSA?

KYLLÄ, 24 TUNTIA VUOROKAUDESSA!
Kiihtelys-ryhmä on syksystä 1995 lähtien toiminnassa ollut AA-laisin periaattein toimiva sähköposti AA-ryhmä.

Kiihtelys-ryhmän perustivat maailmalta saamistaan kokemuksista innostuneina muutamat AA-laiset toverit, jotka tunsivat, että AA-laisen kokemuksen, voiman ja toivon jakaminen myös verkon kautta voi edistää toipumista. Nettipalavereita käytetään sekä ”face to face” -palavereita täydentävänä hoitomuotona että päinvastoin, kunkin jäsenen oman tilanteen mukaan.

Eräs jäsen ollut kiitollinen ryhmällemme saadessaan työmatkoillaan ympäri Eurooppaa yhteyden AA-laisiin milloin vain kannettavan tietokoneensa ja puhelimensa avulla. Muitakin kokemuksia on siitä, että kaikkialta kotimaasta ja ulkomailta voi halutessaan saada yhteyden Kiihtelykseen milloin tahansa ja osallistua palaveriin.

Kiihtelyksessä ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja. Toimimme itsenäisinä ja omavaraisina ryhmän jäsenten vapaaehtoisten avustusten pohjalta.

PALAVERIT
Kiihtelyksessä toimivat tavanomaiset AA-palaverin periaatteet lukuun ottamatta kiertäviä puheenvuoroja, mikä ei olisi käytännössä mahdollistakaan. Muutenkin Kiihtelys-ryhmä noudattaa AA:n perinteitä ja käsitteitä kaikessa toiminnassaan.

Ryhmässä palavereiden aiheet vaihtuvat viikoittain. Aiheena on joka toinen viikko askel ja joka toinen viikko perinne.

Toisten puheenvuorojen kommentointi on sallittua. Ainoat rajoitukset kommentointiin asettaa palautteen antajan omatunto ja käsitys empatiasta. Kommentoinnin tavoitteena on oman raittiuden säilyttäminen ja ryhmän toisten jäsenten raittiuden tukeminen.

Joillekin jäsenille Kiihtelys-ryhmässä mukana olo on lähinnä kuuntelemista eli muiden osanottajien puheenvuorojen lukemista. Sekin lienee hyvä tapa pysyä kosketuksessa AA:han.

MITEN PÄÄSISIN MUKAAN?
Kiihtelys-ryhmän tämänhetkisten palveluvuorossa olevien vastaanottajien sähköpostiosoite on kiihtelys.ryhma@gmail.com

Ainoa jäsenyyden edellytys on halu lopettaa juominen. Lähetä vain vastaanottajalle toivomuksesi liittyä ryhmään. Jos tahdot, voit myös kertoa ”stoorisi”. Samalla voit toivoa, vastaako kirjeeseesi nainen vai mies. Jos haluat, että saat kaikki päivän aikana käytetyt puheenvuorot koottuina (digest-muoto) erillisten viestien asemesta, niin ilmoitathan sen vastaanottajalle.

Yksi kysymyksiä herättävä asia on nimettömyys sähköpostijärjestelmässä, jossa vastaanottajan näytöllä näkyy lähettäjän sähköpostiosoite. Monillahan tämä osoite koostuu suku- ja etunimistä. Jos sähköpostiosoitteesi on edellä mainitun kaltainen etkä halua koko nimesi näkyvän, niin kirjoita myös tästä pulmasta Kiihtelyksen vastaanottajalle asian ratkaisemiseksi. Vastaanottaja liittää sinut postituslistalle ja jo alkaa tapahtua.

Vastaanottajaltasi voit kysyä myös muita ryhmän toimintaan liittyviä asioita. Hän on ensimmäinen tukihenkilösi Kiihtelys-ryhmässä.

KÄYTÄNNÖISTÄ
Kun olet saanut vastaanottajaltasi ilmoituksen siitä, että sinut on liitetty postituslistalle, olet ryhmän jäsen. Lähetä jatkossa koko ryhmälle osoitetut puheenvuorosi Kiihtelyksen osoitteeseen kiihtelys@lists.oulu.fi

Ryhmä on suljettu siten, että voit lähettää ryhmään viestejä ainoastaan siitä sähköpostiosoitteesta, joka on ryhmän postituslistalla.

Toivomuksena on, että sähköpostiviesteissä ei käytettäisi liitteitä, formatoituja tekstejä tms. Mikäli haluat lähettää liitetiedostoja, niin lähetä siitä viesti ryhmään ja lähetä liitteet henkilökohtaisesti niille, jotka haluavat ne.

Toivomuksena on myös, että puheenvuorot otsikoitaisiin alkamaan seuraavilla lyhenteillä:

ap = asiapalaveripuheenvuoro
av = asian vierestä
pp = palaveripuheenvuoro

Mikäli et halua postia loman tai jonkun muun syyn vuoksi tiettynä aikana, niin ilmoitus siitä vastaanottajalle tai ryhmään riittää.

VIRHETILANNE
Jos jostakin syystä sinulle ei voida toimittaa puheenvuoroja ja sinut joudutaan teknisistä syistä poistamaan (harvinainen tilanne) ja haluat edelleen olla mukana, niin lähetä viesti vastaanottajalle. Hän liittää sinut takaisin. Saamatta jääneet puheenvuorot voit saada halutessasi jälkikäteen.

Tervetuloa toipumaan netissä, 24 tuntia vuorokaudessa!

BILL W:n VIESTI MEDIASTA:
”Mikä tahansa tiedotuksen muoto kulloinkin on, se pelkistyy siihen, että toinen alkoholisti tuo sanoman toiselle alkoholistille, joko ottamalla yhteyttä henkilökohtaisesti tai kolmansien henkilöiden ja tiedotusvälineiden välityksellä”